disclaimer

Algemeen

www.aceview.nl is de website van Aceview. De informatie daarop komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Aceview.

Aceview besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud. Het is echter mogelijk dat informatie op deze website verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Aceview is verder niet aansprakelijk voor de inhoud en gevolgen van gebruik van websites van derden, die via aceview.nl gelinkt worden.

Bescherming persoonsgegevens

Aceview gebruikt alleen persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en strikt voor het daarbij behorende doel. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Bij het gebruik van deze website is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing.

Auteursrechten

Aceview houdt het auteursrecht op de via de website van Aceview verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op de site van Aceview mag zonder schriftelijke toestemming van Aceview openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren dient te geschieden met bronvermelding.

 

 Naar boven